JOB OPPORTUNITIES

JOIN OUR TEAM

WALK INTERVIEW

MON - SAT

09.00 - 15.00

All companies in the group.

Call +66 2 421 2741 - 5

recruit@thairunggroup.co.th

สมัครงานออนไลน์

"ร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา ไทยรุ่ง กรุ๊ป"
ที่ปรึกษาด้านบริการ (อาวุโส)
บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา (สถานที่: ซ.สุขุมวิท 65 ถ.สุขุมวิท เเขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ)

เงินเดือน : 30,000 หรือขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ

วันที่ลงประกาศ : 07/05/2019

รายละเอียดงาน

ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท 

 • แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้า
 • รับเรื่องแจ้งเข้าซ่อม
 • ตรวจรับรถ หาข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดและเที่ยงตรง
 • ประเมินราคาอะไหล่-ค่าแรง ตามนโยบายบริษัท
 • ตรวจสอบบักทึกความเคลื่อนไหวของประวัติลูกค้าและรายชื่อลูกค้าให้ Update เสมอ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.ตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริการและที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในความรู้ในเรื่องรถยนต์และคอมพิวเตอร์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • รักการบริการ มีบุคคลิกภาพ อัธยาศัยดี มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะด้านการสื่อสารสูง
เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป

อัตรา : 1 อัตรา (สถานที่ : โชว์รูม Lexus รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร)

เงินเดือน : 25,000-30,000

วันที่ลงประกาศ : 07/05/2019

รายละเอียดงาน
 • จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานในกลุ่มไทยรุ่ง
 • จัดทำแผนการสอนภาษาอังกฤษ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • จัดกิจการส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงาน
 • วัดผลประเมินผลการสอบได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษมาก่อน
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขา ภาษาอังกฤษ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานสอน
 • สามารถเดินทางไปตาม สาขา ของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งได้
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี
ผู้จัดการส่วนขาย (ขายรถบรรทุก ISUZU)
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

อัตรา : 2 อัตรา (สถานที่ : ราชาเทวะ, บางพลี, สมุทรปราการ)

เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป (ขี้นอยู่กับประสบการณ์) + ค่าคอมมิชชั่น + สวัสดิการ

วันที่ลงประกาศ : 06/02/2019

รายละเอียดงาน
 • ควบคุมดูแลและบริหารทีมขาย
 • กำหนดเป้าหมายและกระตุ้นยอดขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่วางไว้
 • สร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •   เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 •   วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์ทางด้านการขายรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป
 •   มีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 •   สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 •   ทัศนคติดี มีใจบริการ ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน
ที่ปรึกษาการขาย (MAZDA)
บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด

อัตรา : หลายอัตรา (สถานที่ : ซ.สุขุมวิท 65 ถ.สุขุมวิท เเขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ)

เงินเดือน : 9,250 + ค่าครองชีพ(500 บาท) + Commission

วันที่ลงประกาศ : 06/02/2019

รายละเอียดงาน
 • เน้นการขายในตลาดออนไลน์ สามารถทำเพจได้ โปรโมทได้
 • ติดตามผลไฟแนนซ์หลังส่งเคส
 • ส่งมอบรถและดูแลลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •   เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 •   วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. เทียบเท่าขึ้นไป (หากน้อยกว่าจะพิจารณาตามประสบการณ์)
 •   หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •   มีบุคลิกคล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี
 •   มีความมุ่งมั่น อดทน และทัศนคติที่ดี
 •   มีวันหยุดให้อาทิตย์ละ 1 วัน
ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จํากัด

อัตรา : 10 อัตรา (สถานที่ : หลักสอง, บางแค, กรุงเทพ)

เงินเดือน : 15,000-18,000

วันที่ลงประกาศ : 06/02/2019

รายละเอียดงาน
 • นำเสนอข้อมูลโครงการรถยนต์เช่า รวมถึง จัดเตรียมข้อมูล การวางแผนขายโครงการรถเช่า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการรถเช่าตลอดจนดูแลลูกค้า ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย และข่าวสารของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า บริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าเก่าเพื่อก่อให้เกิดลูกค้ารายใหม่ๆ งานอื่นๆที่ได้รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 •   เพศหญิง/เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 •   ประสบการณ์ผ่านการเป็นที่ปรึกษาการขาย 1 - 3 ปี
 •   หากมีความรู้ด้านออนไลน์และสามารถสื่อสามารถภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 •   มีใบอนุญาตขับขี่
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
บริษัท เลกซัส ออโต้ซิตี้ จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา (สถานที่ : Anusawari, Bang Khen, Bangkok )

เงินเดือน : 20,000

วันที่ลงประกาศ : 06/02/2019

รายละเอียดงาน
 • ออกบิลใบเสร็จรับเงิน จัดการเก็บเงินสดรับเช็คนำฝากธนาคาร
 • การเบิกจ่ายเงิยสดย่อย การวางบิลรับเช็ค
 • เก็บเอกสารลูกค้าเครดิตติดตลอดจน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •   เพศหญิง อายุ 26-30 ปี
 •   สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา บัญชี, การเงิน
 •   มีความรู้ในโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
 •   มีประสบการด้านสายงานบัญชีการเงินมาอย่างน้อย 1-3 ปี
 •   มีทักษะทางด้านการประสานงาน เจรจาต่อรอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 •   มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
 •   มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี การเงิน ศูนย์บริการรถยนต์( รับพิจารณาเป็นพิเศษ )
เจ้าหน้าที่บุคคลพัฒนาระบบการเรียนรู้
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป

อัตรา : 1 อัตรา (สถานที่ : แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ)

เงินเดือน : 25,000-30,000

วันที่ลงประกาศ : 06/02/2019

รายละเอียดงาน
 • วางแผนพัฒนาอบรมคนในองค์กร
 • วัดผลและประเมินผลการพัฒนา การอบรม
 • สร้างมาตรฐานการเรียนรู้แก่คนในองค์กร
 • ส่ง Report แก่ผู้บังคับบัญชารายงานความคืบหน้าได้
 • และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •   เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี
 •   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการอย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
 •   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 •   มีทักษะทางด้านการประสานงาน เจรจาต่อรอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 •   ทัศนคติดี มีใจบริการ ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน
 •   สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยน์
 •   มีประสบการณ์การด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานหรือองค์กรมาก่อน
เจ้าหน้าที่ประสานงานปฏิบัติการ
บริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา (สถานที่ : Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok)

เงินเดือน : 15,000 - 20,000

วันที่ลงประกาศ : 06/02/2019

รายละเอียดงาน
 • จัดทำเอกสารที่สนับสนุนงานปฏิบัติการ งานสรรหา งานทเบียนประวัติ งานด้านฐานข้อมูลพนักงาน สถิติ การลา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจ ติดตามเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน
 • กำกับดูแล ช่วยเหลือการทำงานของหัวหน้าแม่บ้าน (SUP.) หรือพนักงานแม่บ้านประจำหน่วยงานต่างๆ
 • รับผิดชอบบริการลูกค้าตามทีได้รับมอบหมาย รวมทั้งประสานงานรับเรื่องลูกค้าใบเบื้องต้น
 • ดูแลลูกค้ามากกว่า 1 ไซต์งาน หรือมีพนักงานแม่บ้านในความดูแล 30 - 50 คน หรือดูแลหัวหน้าแม่บ้านตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •   เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 •   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการประสานงานและที่เกี่ยวข้อง 1 - 3 ปีขึ้นไป
 •   มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และความคล่องตัวสูง
 •   ทัศนคติดี มีใจบริการ ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน
 •   สามารถใช้ดปรแกรมสำเร็จรุปต่างๆได้ MS-Office
 •   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กฏหมาย)
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด

อัตรา : 1 อัตรา (สถานที่: ศูนย์การค้า วิคตอเรียการ์เด้นส์ หลักสอง, บางแค, กรุงเทพ)

เงินเดือน : 23,000 - 25,000

วันที่ลงประกาศ : 06/02/2019

รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานจัดเตรียมเอกสาร, จัดเก็บเอกสาร, สนับสนุนงานฝ่ายกฏหมาย
 • ร่างสัญญา ตรวจสอบแก้ไขสัญญาต่างให้ถูกต้องตามเนื้องานนั้นๆ
 • ติดต่อราชการงานต่างๆที่ิเกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฏหมายหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •   เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 31 - 35 ปี
 •   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
 •   มีประสบการณ์สายงานกฏหมาย (ด้านสัญญาต่างๆและงานธุรการกฏหมาย) อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 •   มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพ อัธยาศัยดี มีความซื่อสัตย์
 •   มีทักษะทางด้านการประสานงาน เจรจาต่อรอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 •   มีความคล่องตัวในการทำงาน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

THAIRUNG GROUP

1871 3rd Fl., Building B, Room no.304 Petchkasem Road, Laksong Bangkhae, Bangkok Thailand 10160

info@thairunggroup.co.th

+66 2 033 5031 - 5

66 2 033 5036

youtube.com/thairunggroup @thairunggroup